Освітній процес

 Сторінку веде

Ягольник Тетяна  Олександрівна –  заступник директора з НВР, освіта вища, вища категорія, педагогічне звання «Учитель-методист», нагороджена знаком «Відмінник освіти України», стаж роботи 30 років.

 

Особливості навчального закладу:

• Інноваційна модель  закладу освіти: дитячий ясла-садок (групи загального перебування, короткотривалого перебування, прогулянкові, сезонні), спеціалізована середня загальноосвітня школа повного дня.
Показник ефективності: попит значно перевищує можливості прийому до навчального закладу.
• Конструювання методичної роботи на  діагностичній основі.
•  Авторська концепція  методичної роботи з кадрами –  педагогічні проекти.
Напрямки  педагогічних проектів: «Продуктивне навчання», «КМС», «Обдарованість і творчість», «Моніторинг якості», «Віртуальний методичний кабінет», «Інформаційно-методичний центр», «Здоров’я і безпека», «Міжнародне співробітництво», «Модель взаємодія школи та ДДЗ», «Передпрофільна освіта»  та інші.  В кожному проекті чітко визначені мета, сфери впливу і напрямки діяльності, проектні завдання, очікувані результати,  фінансове забезпечення, експертно-контрольні функції.
1.Показник ефективності: педагогічні проекти є дієвим інструментом управління якістю освіти, ефективним способом реалізації творчої ініціативи педагогів. Відкрито банк організаційних або інтелектуальних продуктів проектної роботи.
• Створенно відкрите освітнє середовище.
2. Показник ефективності:  відпрацьована технологія прозорого навчання, модель системної взаємодії  вчитель — класний керівник- учень- батьки.
• Сформовано систему додаткових освітніх послуг, їх методичне, кадрове  і економічне забезпечення.
3. Показники ефективності: продуктивна модель школи повного дня. Забезпеченно альтернативний підхід до вибору сім’єю  додаткових освітніх програм, форм навчання. Організовано психолого-педагогічний супровід обдарованих і талановитих дітей, та дітей, що виявляють труднощі у навчанні, спілкуванні.
• Робота в режимі розвитку.
4. Показники ефективності: участь у Всеукраїнському експерименті «Освіта для сталого розвитку держави». Наявність інтелектуальних продуктів творчої педагогічної діяльності — авторські щоденники, авторські  залікові книжки старшокласників, збірки інтерактивних уроків, аналітичний довідник за підсумками року, щоденник класного керівника тощо. Моніторинговий супровід управління якістю освіти.
• Участь у міжнародних проектах.
5. Показники ефективності: гранд Корпусу Миру на придбання відеотехніки, співпраця з носієм мови з США; перемога в IREX
• Розвинуте інформаційне середовище.
6. Показники ефективності: видання багатотиражної щомісячної газети для сімейного читання «ШМЯП». Організація вільного доступу всіх учасників навчально-виховного процесу до інформації,  інтернет-спілкування .
• Збереження психічного і фізичного здоров’я дошкільників, школярів і педагогів
7. Показники ефективності: створено центр Здоров’я.  Розпочато роботу за програмами «Універсал», «Персонал».
• Поєднання бюджетного і позабюджетного фінансування
8. Показники ефективності: обласний семінар «Фондрайзинг в освіті»
• Система стимулювання учасників навчально-виховного процесу
Показники ефективності: положення про стимулювання учасників навчально-виховного процесу. Моральна і матеріальна підтримка  за рахунок позабюджетних коштів педагогів–дослідників, які працюють в інноваційному режимі творчого пошуку.
• Ефективна  співпраця з  Батьківською Асоціацією
9. Показники ефективності: система спільних дій, документів,  державно-громадське управління навчальним закладом, гранд Корпусу Миру на придбання відеотехніки, співпраця з носієм мови з США; перемога в IREX