КМС

Сторінку веде: Ягольник Тетяна Олександрівна, заступник директора з НВР

 З 1 вересня 2011 р.  навчально-виховний процес учнів 8-11 класів організовано за кредитно-модульною системою. Це нова модель навчального процесу для учнів 8-х класів. КМС ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та рейтингової системи оцінювання знань учнів.

Кредитно-модульна система оцінювання дає можливість:
— отримання об’єктивних показників щодо засвоєння знань та сформованості умінь учнів за весь період навчання в старшій школі;
— підвищення навчальної мотивації й відповідальності;
— визначення порівняльного з попереднім і прогнозованим рівня підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу.
Вашій увазі алгоритм організації КМС.
Педагоги бажають вам успіхів, високих навчальних досягнень.
Алгоритм організації поточного і модульного контролю.
На І уроці кожного семестру вчитель-предметник доводить до відома учнів основні вимоги і рекомендації по вивченню предмету у відповідальності з КМС.
На ІІ тижні навчального року вчитель визначає учнів, що обрали теми курсових, проектних робіт зі свого предмету, подає інформацію в ІМЦ, узгоджує графік консультацій, заносить в щотижневик учнів дати консультацій.
По мірі виконання графіку контроля учень під керівництвом вчителя-предметника заносить оцінки за виконанні контрольні заходи в свій робочий щотижневик.
На початку вивчення кожного модуля вчитель-предметник повідомляє перелік питань, що будуть внесені на заліковий модуль.
Перед початком вивчення чергового модуля вчитель-предметник нагадує учням:
— тривалість модуля;
— кількість й тематику обов’язкових контрольних заходів, форму і термін їх проведення, кредит модуля;
— умови оцінювання.